Samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wiekusamorzad
Stoją od lewej: Szymankiewicz Jerzy - z-ca Przewodniczącej, Kotek Krystyna - sekretarz, Gawlak Krzysztof - Skarbnik, Markowska Alicja - Przewodnicząca, Kasztelan Stefania - członek, Luciak Adam - Członek.